Kashmiryoga en bewustwording

Volg ons op Facebook Advaita Yogashool op LinkedIn Volg ons op Twitter Stuur een mailtje

Artikelen.

De kashmiryoga en elke andere activiteit is gebaseerd op de advaita vedanta. Maar gaat hierin ook verder en dieper. We onderzoeken niet alleen het ware ZIJN, maar ook de obstakels. De grondslag van de non dualiteit (*advaita) vinden we evenwel overal in terug. Daarom baseert Djihi Marianne haar lessen niet alleen vanuit de Advaita maar zijn aanvullende tradities, wijsheden, hedendaaagse onderzoeken en psychologische invalshoeken, zowel een noodzakelijk als een verrijkende aanvulling. 

Het zelfonderzoek is daarom altijd tweeledig:

- Het ego. Super ego en persoonlijke aspecten.

- Het Zijn. Zijn als je ware essentie.

1. Wat is het superego?

Het superego is in de eerste jaren van ons leven ontstaan. Wanneer een baby geboren wordt is het EEN met de moeder, de wereld en alles. Het ervaart alles zintuigelijk geheel open en wijd als haar/hem zelf. De baby kent geen grens tussen hemzelf en wat "buiten is".  Doordat het afhankelijk en sensitief is, ontvangt en reageert het intuitief op signalen. Zo komt hij/zij in contact met de regels van de moeder/vader/verzorger. De baby ervaart al snel dat bepaald gedrag wordt afgekeurd en ander gedrag goedgekeurd en/of beloond wordt. Wanneer de baby prikkels ontbeert zoals aandacht, verzorging en liefde geeft dit een overweldigend gevoel van verlatendheid. Op dat moment start het overlevingsinstinct. Dit, vanuit de boodschap "als je wilt overleven, moet je iets doen". Wanneer de moeder/vader/verzorger niet reageert of boos, ongeduldig en geirriteerd is, signaliseerd de baby dit als "het verdwijnen van liefde". 

Ontwaken in het Hart is je herinneren dat je oorsprong vrij is.

2. Wie ben je?

Deze gang van zaken die we allemaal kennen, maakt dat we ons gedragen zoals anderen willen dat we zijn. Onze aanpassingen leiden echter tot een surrogaat van wat we zijn. Vaak kennen we ons zelf niet, alleen uit de fragmenten of wat anderen over ons zeggen en hoe zij ons zien. Dit is het zelfbeeld dat namaak is, een geconditoneerd ZIJN. We zijn ons aan de maatschappij gaan aanpassen, om geleidelijk een"pion" te zijn, inzetbaar voor het werk, de rol, onze plaats. Misschien echter nog steeds vanuit het verlangen " het goed te krijgen" of zodat "alles in orde is". Of we verzekeren ons op die manier van een relatief veilig bestaan door een status, een uiterlijk model dat ons gelukkig zal (moet) maken.

Ontwaken in het Hart is je herinneren dat we niet het verleden zijn. We zijn niet onze geschiedenis en verhaal. Onder en voorbij het denken is de bron of essentie van wat we werkelijk zijn. Dit is ongekleurd en vrij van elke gebeurtenis.

Lees meer:

Bibliotheek   Artikelen    

 

 

 

 

 

 

 

 


"Wetenschap betekent;  alle kennis die je bezit. Bewustzijn betekent "leeg" zijn en bewegen door het leven heen - uit en in de leegte. Dan ademen alle acties een sfeer uit van genade. Het is niet de kwestie wat goed is of fout. Omdat wat vandaag fout is morgen weer goed kan lijken". Osho, de fish in he sea is not thirsty.

"De superego is in realiteit de meest gestructureerde en meest ontwikkelde deel van de psychische structuur van het ego. Het is de innerlijke regeerder (jurist) en bevat alle geadopteerde en ontwikkelde codes als het gaat om moraal, geweten, waarde en gedrag. Het ego gedraagt zich als een kind dat in relatie tot zijn omgeving bang is voor een vijand en aanval".  A.H.Almaas "Work on the superego". 

DOWNLOAD HIER MEER ARTIKELEN.

© Advaita Yogacentrum Rotterdam