Kashmiryoga en bewustwording

Volg ons op Facebook Advaita Yogashool op LinkedIn Volg ons op Twitter Stuur een mailtje

 

Satsang (zelfinzicht) sessies.  Op dit moment alleen individueel

Wie ben ik ook alweer? Ben (ik) mij zelf? Maar wie of wat is dat? En bestaat dat wel? Volg de filosofie avond, onder begeleiding ontdek je de gemeenschappelijke waarheid over elk en iedereen. 

De zelfondervraging (satsang)gaat om de vraag: wie ben ik? Door deze vraag naar binnen te richten, kom je meer in je innerlijk.  

Je bevind je al in je ware staat.

Zelfinzicht is de betekenis die we geven aan de ontdekking wat je niet bent, en hoe je je altijd al bevindt in je eigenheid. Men geeft hier in eeuwenoude tradities verfschillende namen aan. Bijvoorbeeld bron, het zijn, de essentie en/of je ware natuur. De namen duiden allemaal op jou werkelijke staat van zijn.

Van oudsher gaat men uit van de visie dat het beperkte "denken" het probleem is. Door te menen dat wij al onze gedachten en emoties zijn, verkeren we in een misleidende cirkel van onnodige ongelukkigheid.   

We leven onder de invloed van de illusie van het denken. Satsang keert dit om. Door satsang vind je de overkoepelende waarheid van jou, mij en iedereen.

Zelfinzicht maakt je werkelijk vrij.

Deze visie (advaita vedanta) is gegrondvest in de aloude wetenschap en filosofie van verlichting en yoga in brede zin. Dit verwijst naar een groter en completer besef van het mens-zijn. Met satsang kan daardoor een zingevende betekenis over je leven aanvangen.

Lees meer over ontwaken.

 

Een persoonlijke sessie of indivuele afspraak? Meld je aan.

 


 

LEES MEER: O ntwaken voor beginners.

Satsang individueel, bel 010 4672261

 

 

© Advaita Yogacentrum Rotterdam